TERUGBLIK 2021 – 2022

VOORWOORD

New Energy Coalition zit halverwege haar strategische periode (2021-2024). Een goede reden om terug te blikken op twee jaar vol ontwikkelingen. Bekijk hieronder de introductievideo van de directie en veel leesplezier.

 

Bekijk video

IN VOGELVLUCHT

februari 2021

Publicatie rapport Panorama Groen Gas.

 

maart 2021

Wij organiseren het Nationaal Energie Debat rondom de Tweede Kamerverkiezingen.

maart 2021

New Energy Coalition treedt toe tot het netwerk van ERIG.

april 2021

Publicatie 1e editie Monitor ‘Talent in Beeld’.

juni 2021

Eerste editie New Energy Forum in hybride vorm samen met EnTranCe en Hive.Mobility.

juli 2021

Ondertekening ‘H2 in Agri Deal’ Noord-Holland-Noord.

september 2021

Business School ontwikkelt Europa’s eerste geaccrediteerde (CPION) postdoctorale cursus in waterstof in samenwerking met Brunel.

oktober 2021

Start programma Waterstof Werkt voor doorlopende waterstof leerlijn.

januari 2022

Business School  20-jarig jubileum!

maart 2022

Business School start 10e editie van succesvolste Executive Programma ‘Energy Trends & Innovation’.

mei 2022

Eerste fysieke Career Event na beperkingen corona.

juni 2022

Lancering Platform WaterstofNHN.

 

juni 2022

Rebranding New Energy Coalition en haar merken New Energy Academy en de New Energy Business School (voorheen Energy Delta Institute).

juni 2022

Eindconferentie en afsluiting project Energy College (Gas2.0).

juli 2022

Oplevering gebouw INVESTA gebouw via het POCITYF-project.

oktober 2022

Ondertekening Esbjerg Declaration.

oktober 2022

Nederland is Europa’s Hydrogen Valley of the Year.

december 2022

Toekenning RVO subsidie Project Duwaal HYGRO van 11,8 miljoen.

februari 2021

Publicatie rapport Panorama Groen Gas.

 

maart 2021

Wij organiseren het Nationaal Energie Debat rondom de Tweede Kamerverkiezingen.

maart 2021

New Energy Coalition treedt toe tot het netwerk van ERIG.

april 2021

Publicatie 1e editie Monitor ‘Talent in Beeld’.

juni 2021

Eerste editie New Energy Forum in hybride vorm samen met EnTranCe en Hive.Mobility.

juli 2021

Ondertekening ‘H2 in Agri Deal’ Noord-Holland-Noord.

september 2021

Business School ontwikkelt Europa’s eerste geaccrediteerde (CPION) postdoctorale cursus in waterstof in samenwerking met Brunel.

oktober 2021

Start programma Waterstof Werkt voor doorlopende waterstof leerlijn.

januari 2022

Business School  20-jarig jubileum!

maart 2022

Business School start 10e editie van succesvolste Executive Programma ‘Energy Trends & Innovation’.

mei 2022

Eerste fysieke Career Event na beperkingen corona.

juni 2022

Lancering Platform WaterstofNHN.

 

juni 2022

Rebranding New Energy Coalition en haar merken New Energy Academy en de New Energy Business School (voorheen Energy Delta Institute).

juni 2022

Eindconferentie en afsluiting project Energy College (Gas2.0).

juli 2022

Oplevering gebouw INVESTA gebouw via het POCITYF-project.

oktober 2022

Ondertekening Esbjerg Declaration.

oktober 2022

Nederland is Europa’s Hydrogen Valley of the Year.

december 2022

Toekenning RVO subsidie Project Duwaal HYGRO van 11,8 miljoen.

DE COALITIE

Samen met onze partners werken we aan de energietransitie voor een duurzame toekomst. Want alleen samen kunnen we een verschil maken. Onze partners bieden ieder hun expertise, kennis en middelen aan om de energietransitie te versnellen vanuit hun rol als Strategische Partner, Programme Board Member of als Community Member. 

Namen

31 partners

deel aan onze 3 programme boards

Zijn

116 organisaties

Lid van de New Energy Community

 

Programme Board Member

Onze Programme Board Members zijn langdurig bij ons betrokken en denken mee over de koers en strategische keuzes in onze programme boards Green Molecules, System Integration en Human Capital. In 2021 en 2022 mochten wij tien nieuwe  Programme Board Members bij de coalitie verwelkomen.

Community member

New Energy Community verbindt een breed netwerk aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden.  Het biedt de gelegenheid kennis te delen, ideeën op de agenda te plaatsen, gezamenlijk projecten te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de nieuwste energieontwikkelingen. In 2021 en 2022 hebben de volgende organisaties zich aangemeld als Community Member:

ONDERZOEK & INNOVATIE

 

Investeren in onderzoek en innovatie is ontzettend belangrijk om de energietransitie te versnellen. Wij doen dit door het aanjagen, initiëren, coördineren, verbinden en door deelneming aan internationale projecten die zich zowel richten op het opdoen van kennis als op de concrete implementatie van innovatieve technieken. Deze projecten worden altijd ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met, en soms in opdracht van onze coalitie. We zorgen voor een gebalanceerde portefeuille binnen onze focusgebieden ‘Groene Moleculen’ en ‘Systeemintegratie’, maar zijn altijd actief op zoek naar onderwerpen en uitdagingen die tot heden onderontwikkeld zijn in de huidige projecten. Hieronder vind je de update van enkele grotere en/of opvallende projecten.

 

Werkgebied Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord is een belangrijk deel van ons werkgebied. Hier hanteert New Energy Coalition een gebiedsgerichte aanpak – think global, act local, in nauwe samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf NHN, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Alkmaar.

Waterstof en groen gas hebben een enorme potentie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen, de agrarische sector, scheepvaart en zwaar transport in Noord-Holland. Bovendien dragen geïntegreerde energiesystemen bij aan bij aan het verminderen van netcongestie.

 

 

HyDelta

Onderzoek in het HyDelta-programma toont inmiddels aan dat een positieve business case voor groene waterstof veel sneller zal worden bereikt dan aanvankelijk gedacht en dat veilig grootschalig transport en distributie van waterstof mogelijk lijkt met (her)gebruik van bestaande infrastructuur. Minister Rob Jetten (EZK) nam het eerste exemplaar van de tussenrapportage: Hydelta 1.0 officieel in ontvangst.

Meer informatie over HyDelta

 

 

MAKING-CITY

Steden hebben een essentiële rol te spelen bij het aanpakken van klimaatverandering door hun koolstofemissies aanzienlijk te verminderen. In MAKING-CITY zijn twee steden aangewezen om voorop te gaan als voorbeeldstad: Groningen en Oulu (Finland). Vele tastbare innovaties zien inmiddels het licht in dit project, zoals in Groningen bijvoorbeeld demonstratiehuizen, een zonnevoetpad en -fietspad en meer.

Meer informatie over MAKING-CITY

 

 

HEAVENN

In 2020 startte New Energy Coalition met vele partners in Groningen en Drenthe het HEAVENN-programma, en daarmee de eerste door EU erkende Hydrogen Valley van Europa. Internationale ontwikkelingen geven aanleiding tot het opzetten van meerdere hydrogen valleys in Europa (en daarbuiten) en het leggen van internationale verbindingen. HEAVENN wordt breed geroemd (in 2022 uitgeroepen tot EU Hydrogen Valley of the Year) en beschouwd als voorbeeld voor het opzetten van een regionale waterstofecosysteem. Juist hier is namelijk de complete waardeketen in beeld: productie, transport, opslag en toepassingen in de verduurzaming van industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Meer informatie over HEAVENN

 

 

ConsenCUS

Stilte voor de storm: hoewel het project ConsenCUS halverwege haar looptijd is, is in 2022 niet gek veel gecommuniceerd over het project. Dat komt omdat de meeste voorbereidende werkzaamheden aan de mobiele demonstratie units vooral op de engineerings-tekentafel plaatsvinden, om later de eerste test te gaan uitvoeren op locatie. Afgelopen jaar zijn ook de eerste community events in Griekenland, Denemarken en Schotland georganiseerd. Dit om de impact van CCUS op de omgeving zo goed mogelijk te onderzoeken. Het project heeft haar eerste tussentijdse evaluatie ingediend bij de subsidieverstrekker (H2020).

Meer informatie over ConsenCUS

 

 

POCITYF

Historische steden hebben veel regelgeving die bescherming van de bebouwing waarborgt. Vaak is dat ook een obstakel voor technologische innovaties en maakt het energiebeheer en groene mobiliteit in culturele erfgoedsteden ingewikkelder. Een van de doelstellingen van POCITYF is het ontwikkelen van specifieke oplossingen en instrumenten voor historische gebouwen om hun energieverbruik te verminderen en binnen de wijk te verdelen. De steden Evora (Portugal) en Alkmaar (NH) fungeren als ‘lighthouse-cities’.

In samenwerking met technische partners hebben we fact sheets gemaakt waarin de oplossingen die in POCITYF worden ontwikkeld, worden gepresenteerd, gegroepeerd in 4 energietransitie tracks: Positieve Energie Gebouwen en Wijken, P2P Energieopslag en beheer, E-mobiliteit integratie in smart grid, en burger-gedreven co-creatie. Klik hier voor de actuele stand-van-zake

Meer informatie over POCITYF

Hebben wij aan

56 projecten

gewerkt als (co)initiator of (hoofd)partner

Zijn wij

30 nieuwe projecten

gestart als (co)initiator of (hoofd)partner

Deden er

25 MKB'ers

mee aan projecten met actieve betrokkenheid van ons

Er ging

€ 119.810.997

om in de projecten met actieve betrokkenheid van ons

Daarvan is

€ 36.047.359

naar ons of onze partners gegaan

HUMAN CAPITAL

In de energietransitie is niet alleen de juiste kennis nodig, maar ook voldoende en goed-opgeleide mensen. New Energy Coalition zet zich in om mensen te (laten) opleiden met díe kennis en competenties waar de energietransitie om vraagt. We bieden zelf een breed scala aan ondersteunende opleidingsmogelijkheden. Van lezingen en masterclasses tot executive educatie en in-company trainingen. Studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau kunnen terecht bij onze New Energy Academy. Professionals verdiepen hun energiekennis en zakelijke vaardigheden via onze New Energy Business School. Door onze interdisciplinaire aanpak en educatie op verschillende niveaus bieden we de mogelijkheid tot een leven lang leren. In 2021 en 2022 groeide de animo voor energie-opleidingen, namen de aanmeldingen toe en droegen we als New Energy Coalition bij aan de ontwikkeling van passend en actueel energie-onderwijs. Daarnaast introduceerden we in 2022 de New Energy Traineeship en zijn de eerste jonge professionals van start. Verder zijn we actief in educatieprojecten als Waterstof Werkt (gelanceerd in 2021) en is het project Energy College/Gas 2.0 succesvol afgerond.

 

New Energy Academy

In deze periode is de naam van Energy Academy gewijzigd in New Energy Academy en is het onderwijsaanbod uitgebreid. Deelnemers kunnen nu hun eigen leerlijn uitstippelen door verschillende programma’s en specialisaties te volgen. Verder lieten we samen met onze onderwijspartners zien wat Groningen te bieden heeft op het gebied van energiebanen en –onderwijs via de promotiecampagne ‘Energize Your Future‘.

 

New Energy Busines School

COVID-19 leverde de Business School in deze periode beperkingen in het organiseren van cursussen op locatie. De oorlog in Oekraïne was reden om de samenwerking met Gazprom per direct te staken. We namen afscheid van de naam Energy Delta Institute en introduceerden, ter gelegenheid van ons 20-jarige bestaan, de beter passende naam ‘New Energy Business School’. Het onderwijsaanbod werd verder uitgebreid met de eerste geaccrediteerde opleiding: de Postgraduate Programme in Hydrogen. Verder ontwikkelden we een Virtual Reality Tour om ter ondersteuning van onze onderwijsprogramma’s.

 

Er zijn

136 leeractiviteiten

georganiseerd door de Academy

Er hebben

6.822 deelnemers

deelgenomen aan deze activiteiten van de Academy

Hebben wij

224 certificaten

mogen uitreiken aan de deelnemers van de Academy

Uit

24 landen

waren de sprekers van de Academy afkomstig

Nummer

1

best bezochte lezing van de Academy was Hydrogen Demography

Hebben wij

1.088 professionals

opgeleid bij de Business School

OVER DE ORGANISATIE

Afgelopen periode is er op organisatieniveau genoeg gebeurd. Hieronder de belangrijkste informatie tussen 2020-2022.

 

Organisatorische wijzigingen

Met de introductie van thematische Programme Boards in deze periode is een overleg- en samenwerkingsstructuur gevonden voor de partners van New Energy Coalition. Doordat de internationale reikwijdte steeds meer via projecten wordt afgedekt, is de International Advisory Board eind 2021 opgeheven. Gezien de groeiende internationale waterstof-ontwikkelingen werd in 2022 Patrick Cnubben tot non-executive Directeur Strategie Waterstof benoemd, die daarmee de handen vrij heeft om de coalitie in de waterstofontwikkelingen te blijven positioneren.

 

Raad van Toezicht en Stichtingsraad

In de Raad van Toezicht waren diverse wisselingen door afloop van zittingstermijnen van Joop Volkers, Henk Pijlman en Max van den Berg. Zij zijn opgevolgd door respectievelijk Peter den Oudsten, Wim Pouwels en Wilma Mansveld (voorzitter). In deze periode heeft de Raad van Toezicht naast de reguliere taken, de organisatie bijgestaan in een bewogen periode. Hetzelfde geldt voor de Stichtingsraad waar de founding partners een actieve rol vervullen voor het bewaken van de koers en keuzes.

 

 

HRM

In het najaar van 2022 is het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. We hebben, ten opzicht van 2020, goede stappen gemaakt. De publieke aandacht voor grensoverschrijdend gedrag zette aan om ook bij New Energy Coalition een gedragscode te formuleren; in het kader van de EU-regels op dit gebied is dit document daarmee geïntegreerd. Vanaf medio 2022 is een externe –professionele- vertrouwenspersoon aangesteld.

 

Ondernemingsraad

In 2021 diende de eerste OR het laatste jaar van het 4-jarige termijn. In die termijn werden belangrijke piketpalen geslagen met de integratie van 3 organisaties naar 1 integrale werkgever en de overgang naar eenduidige arbeidsvoorwaarden. Er kwam een bedrijfspensioenregeling, een salarishuis, en er is samen met directie en HR gewerkt aan de organisatie-instrumenten. Een flinke klus, in een organisatie die z’n weg moest vinden.

De nieuwe OR, na verkiezingen aangetreden op 1 februari 2022, kon hierop voortbouwen. In samenwerking met HRM zijn diverse zaken opgepakt. De organisatie blijft in beweging: genoeg te doen!

 

Sustainability Team

Een actief, haalbaar en realistisch duurzaamheidsbeleid is tegenwoordig vanzelfsprekend voor een organisatie, of zou dat moeten zijn – zeker als je zoals New Energy Coalition opereert in het werkveld van de energietransitie. New Energy Coalition’s eigen Sustainablity Team wordt langzamerhand een signalerende, agenderende en beleidsondersteunende factor. Na eerdere initiatieven als duurzame catering bij (interne en externe) evenementen en duurzaam relatiebeheer is deze periode een mooie stap gedaan en wordt het ingediende voorstel voor duurzaam reizen tot beleid gemaakt.

 

Marketing & Communicatie

Het communiceren over een cluster (netwerk) organisatie als New Energy Coalition is complex en luistert nauw. Het positioneren van de organisatie en het communiceren ervan is een voortschrijdend proces. In deze periode zijn actuele, heldere uitgangspunten vastgelegd. De meest zichtbare uitwerkingen zijn:

  • De branding van New Energy Coalition versterkt door de drie afzonderlijke merken eenduidig te positioneren met het hoofdmerk New Energy Coalition en daaronder de merken New Energy Academy en New Energy Business School (voorheen Energy Delta Institute). Inmiddels werken we vanuit een integraal communicatieconcept ‘Drivers of Change’ met een aangescherpte huisstijl.
  • Er werden diverse middelen voor relatiebeheer (website, project-player, brochure én CRM) ontwikkeld.
  • We werken aan het professioneler opzetten van onze evenementen én uitbreiding met New Energy Forum als voorbeeld naast het Career Event en Wind meets Gas.

 

Hebben er

6.650

mensen deelgenomen aan onze events

Hebben wij in totaal

19.619 volgers

op social media

Werden wij in

59 persberichten en media-uitingen

genoemd